Митко Маџунков: Промени се во најубавата облека што театарот може да ја пружи, па излези на сцената променет и личен и кажи го својот збор
|

Митко Маџунков: Промени се во најубавата облека што театарот може да ја пружи, па излези на сцената променет и личен и кажи го својот збор

Лилјана Мазова: На театарот му треба прочистување – од вработени актери, режисери и други што работат еднаш годишно, а може и помалку
|

Лилјана Мазова: На театарот му треба прочистување – од вработени актери, режисери и други што работат еднаш годишно, а може и помалку