Независна продукција што игра домашни автори

„Елегија во пет здива“ автор и режисер Филип Петковски, премиера: 13.06.2022г.

„Заминувања“ – колективно авторство, режија на Драгана Гунин, независна продукција во соработка со Мировна акција, премиера: 29.12.2022г.

„Срам“ , автор и изведувач Ангела Стојановска, креативни соработници Милош Б.Андоновски (режисер) и Ева Камчевска (драматург) Продукција на „Тииит! Инк“, премиера: 03.12.2021г.

„Скопјани“ според раскази на Оливера Ќорверзировска и колективно авторство на актерската екипа, режија на Милош Б.Андоновски, премиера: 13.11.2022г.

„Подготвено“ според поезија и проза на Ѓоко Здравески, раскази на Елизабета Баковска, поезија на Блаже Конески и адаптација на сцена од „Трите високи жени“ од Едвард Олби, режија на Дејан Спасовиќ, продукција на „РКЦ РАКАТРАК“, премиера: 16.11.2021г.