|

Чернодрински за деца

12 јуни, 10:00 часот
Детска зона: Чернодрински за деца (поддржана од „Чекор по чекор“ во
соработка со Театарскиот фестивал за деца „Силјан Штркот“)
Претставување на учениците од ООУ „Климент Охридски“ – Прилеп
Марија Јовеска, Илина Радеска, Орданчо Перески и Горјан Ристески
Наставник: Јулијана Талеска

13 јуни, 10:00 часот
Детска зона: Чернодрински за деца (поддржана од „Чекор по чекор“ во
соработка со Театарскиот фестивал за деца „Силјан Штркот“)
Претставување на учениците од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп
Марија Јованоска, Иван Здравески, Ангела Чупетреска и Стефан Петрески
Наставник: Мартин Наумоски

14 јуни, 10:00 часот
Детска зона: Чернодрински за деца (поддржана од „Чекор по чекор“ во
соработка со Театарскиот фестивал за деца „Силјан Штркот“)
Претставување на учениците од СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп
Вања Младеновски, Теодора Велкоска, Бојана Најдоска и Исидора Николоска
Наставник: Билјана Тинтоска
Асистент на наставникот: Филип Стојаноски

15 јуни, 10:00 часот
Детска зона: Чернодрински за деца (поддржана од „Чекор по чекор“ во
соработка со Театарскиот фестивал за деца „Силјан Штркот“)
Претставување на учениците од ООУ „Кочо Рацин“ – Прилеп
Антониј Кузманоски, Славица Кузманоска, Марија Ангелеска и Тамара
Силјаноска
Наставник: Габриела Стојаноска – Станоеска

Слични Објави