ЖИВКО ЖИВЕЕ НЕ ЖИВЕЕ

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Азис Несин

Режија: Кенан Ишик

Доделени награди:

  1. СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЗА ПРЕТСТАВА ВО ЦЕЛИНА.