ЖЕНИДБА

Продукција: Народен театар „Антон Панов“, Струмица

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режија: Бранко Ставрев