ЖЕНИДБА

Продукција: Македонски народен театар, Скопје

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режија: Бранко Ставрев

Доделени награди:

  1. НАГРАДА ЗА РЕЖИЈА на Бранко Ставрев.