ЖЕНИДБА

Продукција: Народен театар, Битола

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режија: Лилјана Абаџиева