ЗАТОЧЕНИЦИТЕ ОД АЛТОНА

Продукција: Народен театар, Куманово

Автор: Жан Пол Сартр

Режија: Ацо Алексов

Доделени награди:

  1. НАГРАДА ЗА МЛАД АКТЕР „ТРАЈКО ЧОРЕВСКИ“ на Мирјана Илиева,
  2. НАГРАДА ЗА АКТЕРСКО ОСТВАРУВАЊЕ на Димитар Костов за улогата Франц,
  3. НАГРАДА ЗА АКТЕРСКО ОСТВАРУВАЊЕ на Лилјана Георгиевска за улогата Јохана.