ВРЕМЕ ЗА ПЕЕЊЕ

Продукција: Народен театар, Битола

Автор: Петре М. Андреевски

Режија: Слободан Унковски