ВИТЕЛ

Продукција: Народен театар, Куманово

Автор: Коле Чашуле

Режија: Љубиша Георгиевски