ВЕНЧАЛНИЦА

Продукција: Театар на народностите - Албанска драма

Автор: Ефраим Кишон

Режија: Мирко Стефановски