Велика

Автор: Петре М. Андреевски

монодрама во интерпретација на Вукосава Донева