ВЕЈКА НА ВЕТРОТ

Продукција: Театар на народностите – Турска драма, Скопје

Автор: Коле Чашуле

Режија: Мирко Стефановски