ВЕЧЕРНО СОНЦЕУТРИНСКО СОНЦЕ

Продукција: Театар на народностите - Албанска драма, Скопје

Автор: Адем Гајтани

Режија: Кемал Лила