ТРОЈСТВОТО

Продукција: Културен центар „Скрб и утеха – Тиха“

Автор: според Светото писмо, Стар и Нов завет

Режија: Тихомир СТОЈАНОВСКИ

Претставата се одигра на сцената на Амфитеатар Варош на 13.06.2015