Трајан Чаталот од Бучим

Автор: Жига Аслам

монодрама во изведба на Душко Ѓорѓиевски