ТХЕ ЛОВЕР

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Харолд Пинтер

Режија: Зоја Бузалковска