Тетовирани души

Продукција: Драмско-куклен театар „Константин Величков“ Пазарџик, Република Бугарија

Автор: Горан Стефановски

Режија: Љупчо Ѓоргиевски