Сврти се во гневот

Автор: Џон Озборн

испит од IV година на студентите од Факултетот за драмски уметности, Скопје