СТАРИОТ БРОД

Продукција: Театар на народностите — Албанска драма, Скопје

Автор: Ресул Шабани

Режија: Сефо Бета Красниќи