СТАРЕЦОТ КЛИМОЕ

Продукција: Народен театар, Титов Велес

Автор: Марко Фотез

Режија: Борис Бегинов