СТАПИЦА ЗА БЕСПОМОШНИОТ ЧОВЕК

Продукција: Народен театар, Титов Велес

Автор: Роберт Томас

Режија: Ристо Мајсторов