СПОМЕНИ ВО НОЌТА

Продукција: Театар за деца и младинци, Скопје – Театар „13“ Софија

Автор: Боњо Лунгов

Режија: Боњо Лунгов