СОПРУЖНИЦИ

Продукција: Театар на народностите - Албанска драма, Скопје

Автор: Муарем Ќена

Режија: Мирко Стефановски