Сојтарии

Продукција: Македонски народен театар, Скопје

Автор: Ласица-Сатински-Јулиус-А. Руси

Режија: Владимир Милчин