СМРТТА НА ПИТИЈА

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Маја Стевановиќ, според новелата на Фридрих Диренмат

Режија: Доминик Мејер