СЛУЧАЈОТ П.

Продукција: Факултет за драмски уметности - Скопје

Претставата се одигра на сцената на Театар Војдан Чернодрински на 06.06.2006

колоквиум на III година во класа на проф. Владо Цветановски и асс. Мими Таневска


Играат:
Ивица ДИМИТРИЈЕВИЌ
Марија СПИРКОСКА
Зорица СТОЈАНОВСКА
Јелена ЈОВАНОВА
Зоран ИВАНОСКИ
Розета ПЕТКОВСКА
Борче НАЧЕВ
Жаклина ПЕТРОВСКА
Софија НАСЕВСКА
Бошко БОЗАЏИЕВСКИ
Димитар ЃОРЃИЕВСКИ