Сара Бернар

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Џон Марел

Режија: Димитар Станкоски