РОДОЉУПЦИ

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Јован Стерија Поповиќ

Режија: Душан Наумовски