РЕВИЗОР

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Н.В. Гогољ

Режија: Димитар Станкоски