РЕПРИЗА НА СЛОБОДАТА

Продукција: Театар на народностите — Албанска драма, Скопје

Автор: Теки Дервиши

Режија: Есат Брајшори