Раскрилување

Продукција: Поетски театар „Скрб и утеха“, Скопје

Автор: Коста Солев Рацин

Режија: Владо Денчов