ПРИКАЗНА ШТО ЗБОРУВА ЗА ПАТУВАЊЕТО

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Жан Клод ван Итали

Режија: Наум Пановски