ПРЕНОЌИШТЕ

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Слободан Стојановиќ

Режија: Симеон Гаврилов