ПРЕНОЌИШТЕ

Продукција: Народен театар, Битола

Автор: Слободан Стојановиќ

Режија: Љубиша Милошевиќ