ПОСЛАНИЈА

Продукција: Културен Центар „Скрб и утеха – Тиха“

Режија: Тихомир СТОЈАНОВСКИ

Претставата се одигра на сцената на Црква "Св. Никола" - Варош на 10.06.2013