ПОЛНЕТА ПТИЦА

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Фадил Хаџиќ

Режија: Георги Трајанов