ПАРТИТУРА ЗА ЕДЕН МИРОН

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Коле Чашуле

Режија: Љубиша Георгиевски