OUCH-COUCH

Претставата се одигра на сцената на НУЦК Марко Цепенков на 04.06.2005

Денови на Македонска музика и „Локомотива“ – Скопје


Композитор и избор на музика: Дарија АНДОВСКА
Кореограф: Искра ШУКАРОВА
Идеја и визуелно обликување: Искра ШУКАРОВА и Дарија АНДОВСКА
Костимографија: Искра ШУКАРОВА и Данило МАНДИЌ


Koреографија: Искра Шукарова,
Музика: Дарија Андовска


Надворешни соработници:
Христина ИВАНОСКА
Јане ЧАЛОВСКИ