ОБИЧНА ПРЕТСТАВА

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Благој Самоников

Режија: Симеон Гаврилов