НЕОДРЕДЕНИ ЛИЧНИ ЗАМЕНКИ

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Атанас Вангелов

Режија: Душан Наумовски

Доделени награди:

  1. НАГРАДА ЗА МУЗИКА на Андреј Бељан.