НАСЛЕДНИЦИ

Продукција: Театар на народностите — Албанска драма, Скопје

Автор: Бранко Пендовски

Режија: Драган Велјановски