НА КРАЈОТ НА ПАТОТ

Продукција: Народен театар „Антон Панов“ Струмица

Автор: Марјан Матковиќ

Режија: Димитар Станкоски