МОЈОТ ТАТКО СОЦИЈАЛИСТИЧКИ КУЛАК

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Тоне Партлјич

Режија: Борко Зафировски