МОГЛИ

Продукција: Театар за деца и младинци, Скопје

Автор: Радјард Киплинг

Режија: Боњо Лунгов