МИНИСТЕРОТ И ЈАС

Продукција: Театар на народностите — Турска драма Скопје

Автор: Владимир Плавевски

Режија: Душан Наумовски