Марко Крале

Продукција: Театар за деца и младинци, Скопје

Автор: Братислав Димитров

Режија: Димитар Станкоски