Малечката

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Сема Али

Режија: Димитар Станкоски