ЛЕТ ВО МЕСТО

Продукција: Народен театар, Куманово

Автор: Горан Стефановски

Режија: Димитар Станкоски