ЛЕТ ВО МЕСТО

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Горан Стефановски

Режија: Слободан Деспотовски